top of page

    Çift  & Evlilik Terapisi

Bireysel yetişkin terapisinde tek bir kişinin, danışanın problemlerine,

onun hayatının farklı alanlarındaki sorunlarına odaklanır

ve başka birini katmadan direkt danışanla çalışılır.

Çift ve evlilik terapisinde ise tek bir kişiyle değil,

eşlerin ikisiyle de çalışmaya devam edilir.

Aile terapisinde sadece gelen çiftin ilişkisine odaklanılmaz.

Belirli ve gerekli noktalarda terapiye çocuklar, eşlerin anne babası gibi

farklı aile üyeleri de bu sürece dahil olur.

Çift ve evlilik terapisinde ise ilişkiye odaklanılır ve sadece çiftle çalışılır. 

Çift ve evlilik terapisi, eşler arasındaki ilişkiye,

ilişkinin dinamiğine ve çiftin karşılaştıkları problemlere odaklanarak

evliliğin ve birlikteliğin yıpranmasına neden olan sorunları

ortadan kaldırmayı ve ilişkiyi besleyen yönleri güçlendirmeyi

hedefleyen bir terapi yöntemidir.

Çift ve evlilik terapisi,

eşler istekli olduğunda ve birlikte çalıştıklarında

sonuç alabilen bir çalışmadır.

Çift ve evlilik terapisi, eşlerin iletişimi ve ilişkinin bulunduğu nokta

göz önünde bulundurularak, eşlerin birlikte katıldığı seanslarla

devam edebildiği gibi ayrı ayrı görüşmeye alınarak da yürütülebilir.

Bu durum genellikle ilk seansın sonunda veya süreç içerisinde belirlenir.

Burada önemli olan eşlerin, belirlenen hedefe ulaşmak,

ilişkiyi onarmak için zaman zaman verilen ödevler

için çaba harcamaları, işbirliği içinde olmalarıdır.

Çift ve Evlilik Terapisi;

Çiftlerin ilişkide birbirlerine dostluk edebilmelerini sağlamak,

Çiftler arasında yaşanan bir çatışmada her iki tarafında

çatışmadaki rolünü fark etmelerini sağlamak,

İlişkide bağlılık ve kaliteyi arttırmak,

İlişkiye ve eşlere zarar veren tutum ve davranışları bulmak,

Eşlerin birbirleriyle açık bir şekilde iletişim kurmalarını

ve ilişkideki olumsuzlukların

uygun şekilde eleştirilebilir olmasını sağlamak,

Çiftlerin birbirleriyle cinsel yakınlık oluşturabilmelerini,

bozulduğunda yakınlığı tekrar kurabilmelerini sağlamak,

Çiftlerin her ikisinin de ilişkideki bugüne,

bugünkü ihtiyaçlarına odaklanmak,

Aldatma sonrasında ilişkiyi yürütmek veya bitirmek gibi kararların alınabilmesini sağlamak,

Aldatma/aldatılmanın travmaların üstesinden gelebilmek,

İlişki çıkmaza girdiğinde çiftlerin ayrılması

veya boşanması gerektiğinde ayrılığı kabul edebilmek

Boşanma kararından emin olmak ve boşanma sürecini

en doğru şekilde yönetebilmek,

İlişki bittiğinde bunu kabul edebilmek,

ilişkiden dersler çıkararak özgüveni yeniden arttırmak,

gibi hedefleri vardır.

bottom of page