top of page

 Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu,

öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta ortaya çıkararak,

gerçek anlamda başarılı olacakları yolda

yatkınlıklarını kendilerinin keşfetmesini sağlayabilir.

Öğrencilerin hedeflerine yönlenmesine

ve odaklanmasına, zihinsel olarak rahat ve başarılı bir şekilde

sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur.

Öğrencilerin motivasyon ve özgüvenini

en yüksek düzeye çıkararak

kendi potansiyelini nasıl gerçekleştirebileceğine dair

etkili, planlı ve programlı yollar gösterir.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını

ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedeflerini etkin belirlemelerini

sağlamak ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik,

yol haritası ve eylem planı yapmalarına  destek sağlar. 

                             YKS ve LGS sınav süreci, hedef belirlemek,

planlama yapmak, etkili ve sistemli ders çalışmak,

Deneme çözme stratejileri, haftalık ödev takibi,

Kaynak bitirme programı, sınav sürecinde kaygıyı yönetmek

gibi başlıklar altında yönetilir.

YKS,LGS sınavlarına hazırlanan,

verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek isteyen,

Sınav stresi yaşayan ,sınav kaygısını yenmek isteyen,

Yeteneklerine uygun meslek seçimi yapmak isteyen,

gelecek hedeflerini belirlemek ve yaşam amacının

farkında olmak isteyen 

Kısacası iyi bir kariyer sahibi olmak isteyen her öğrenci

bir öğrenci koçu ile çalışmalıdır.

Sınav Süreç Koçluğu;

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için özel olarak tasarlanmış

çağdaş bir destek programıdır.

Öğrencinin kendini tanıması, hedeflerini belirlemesi,

başarıya gideceği yolu nasıl tırmanacağını netleştirmesi,

aile ve öğrencinin sınav ile ilgili yaşadığı yoğun stresten sıyrılması

bu programın temel amaçları olarak sıralanabilir.

Çocuğu Sınava hazırlanan ebeveynlerin zihnindeki;

Çocuğumun ilgi ve yetenekleri neler?

Çocuğum etkili ders çalışmayı biliyor mu?

Çocuğum yeterince çalışıyor mu endişeliyim.

Çocuğumun başarılı olamamasından korkuyorum.

Sınavlarda yüksek verim alması için ne yapmam gerekiyor?

Çocuğumun sınav sürecini nasıl yönetebilirim?

Çocuğum nasıl daha kolay öğrenir? gibi soruların cevabını

Sınav Süreç Koçluğu Sürecinde, sınavlar hakkında bilgilendirme,

sınav stratejilerinin belirlenmesi,

doküman tespiti, ödevlendirilmesi ve takibi,

haftalık performans değerlendirmesi, 

sınav analizleri  ile almaktadırlar

ve ebeveynlerin haklı endişeleri son bulmaktadır.

Öğrenci Danışmanlığı;

Öğrencinin bulunduğu yer ile gitmek istediği yer arasındaki

yol boyunca ona rehberlik edilmesidir.

. Öğrencinin eğitim ve sınav sürecini iyi yönetebilmesi için

ona danışmanlık yapılmasıdır.

Öğrencinin başarılı bir hedef çalışması yapması,

Öğrencinin hedefini gerçekleştirmesi için etkili plan yapması,

Öğrencinin sistemli çalışma alışkanlığı kazanması,

Zaman yönetme becerisi kazanması,

Sınav kaygısı ile baş etmeyi öğrenmesi,

Deneme ve soru çözme teknikleri becerisi kazanması,

danışmanlığın başlıca hedefleri arasındadır.

Öğrencilerin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak

hayati önem taşır.

.Eğitim Danışmanı;  öğrencinin özgüvenini artırmasına,

problemleri çözme yeteneğini geliştirmesine,

nasıl öğreneceğinin farkına vararak

bunu derslerine aktarmasını sağlayarak,

Öğrencilerin konsantre olmasına,

hedefe doğru biçimde yönlenmesine,

zihinsel olarak rahatlamasına

ve sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olur.

YKS  ve diğer sınavlara hazırlanan

veya başarı oranlarını yükseltmeyi düşünen öğrencilerin

süreklilik ve istikrar isteyen bu uzun maratonda

 karşılaştığı en büyük sorun

iç disiplin, motivasyon ve özgüven eksikliğidir.

Bir öğrencinin başarısı %50 teorik bilgiye,

%50 ise motivasyon, iç disiplin ve özgüven yüksekliğine bağlıdır.

Eğitim koçluğu alan öğrenci;

Yaşamını planlamayı öğrenerek

 yaşamındaki süreçleri dengede tutabilme becerisi kazanır.

Öğrencinin kişisel olarak hangi tarzda öğrenebildiğini ortaya çıkarılır.

İstenmeyen alışkanlıklarından kurtulmasına yardımcı olunur.

İletişim becerilerini artırmasına yardımcı olunur.

Çalışma isteği, hırs ve kararlılık kazanmasına yardımcı olunur.

Daha etkin düzeyde ders çalışma teknikleri öğretilir.

Başarıya ve hedefe odaklama yapılır.

Zamanı etkin kullanma alışkanlığı kazanması sağlanır.

Alternatif düşünme yöntemleri geliştirme becerisi kazandırılarak,

kendi ayakları üzerinde durabilen,

ne istediğini bilen, hedeflerini belirleyebilen,

hedefine ulasan yolu planlayabilen,

zamanını iyi kullanan, prensipli, kendine güvenen

süreç ne kadar zorlayıcı olsa da planına sadık kalacak

mental ve duygusal güçte gençlerin yetişmesinde rehberlik yapılır.

bottom of page