top of page

 

Evlilik Öncesi

 

Evlilik öncesi danışmanlık, öncelikle eğitici bir süreçtir.

Çiftler (ya da bireyler), danışmanlık sürecinde kendileriyle ilgili, partnerleri / eşleri ile ilgili, ilişkileriyle ilgili

ve evlilikle ilgili yeni bilgiler ve bakış açıları edinirler.

Hepimizin insana, ilişkilere

ve evliliğe dair pek çok varsayımımız, ön kabulümüz vardır.

Ancak bunların pek çoğu gerçeklikten uzak olabilir.

Evlilik öncesi danışmanlık sürecinde kişiler, bu varsayım

ve ön kabullerini, psikoloji bilgileri ışığında

gözden geçirme şansı elde ederler.

Evlilik öncesi danışmanlığın bir diğer hedefi,

evlilikte ortaya çıkacak sorunları,

sağlıklı bir bakış açısı ve farkındalıkla önlemektir.

Önlem almanın yolu ise,

olası sorunları konuşmak, yok sayılan,

göz ardı edilen olasılıkları ele almak ve değerlendirmektir.

Evlilik sürecinde çiftler

bazen pozitif ihtimallere aşırı odaklandıkları için

negatif ihtimalleri görememekte,

bazen de endişelerine

çok fazla odaklanıp pozitif olasılıkları

ve imkanları yok sayabilmektedirler.

Evlilik öncesi danışmanlık, gerçekçi bir değerlendirme ile,

her iki taraf için de, olası zorluk

ve güzellikleri ele alma sürecidir.

Evlilik öncesi danışmanlık aynı zamanda,

ilişkinin her iki taraf açısından da,

şu ankinden daha doyum verici hale gelmesini hedefler.

Psikolojik danışmanlık ya da psikoterapi,

sadece sorunlu durumlarda değil,

var olan iyi bir durumu daha iyi hale getirmek için de

başvurabileceğimiz bir yoldur.

Dolayısıyla, “Bizim doyum verici bir ilişkimiz var;

bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz?” diye soranlar da

danışmanlık desteği alabilirler.

Evlilik öncesi danışmanlıkta öncelikle

sorun ve beklentiler netleştirilir.

Kişiler, sahip oldukları sorunları çözmek için mi

yoksa ilişkilerini daha iyi hale getirmek için mi uzmana başvurdular? Buradan hareketle, taraflarla birlikte,

hedefler oluşturulur.

Her ne kadar danışmanlığın genel hedefleri olsa da,

her vakaya özgü spesifik hedefler belirlenir.

Bu spesifik hedefler, tarafların

beklenti ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilir.

Sonra da, bu hedefler doğrultusunda psikoterapi/psikolojik

danışmanlık yöntemleriyle çalışmalar yapılır.

Hedeflere ulaşırken ilk yapılması gereken (çift görüşmeleri için),

taraflar arasında sağlıklı bir ilişkinin geliştirilebilmesidir.

Sağlıklı ilişki, her iki tarafın da kendini uygun yollarla ifade edebildiği

ve karşısındakini anlama çabası güttüğü bir ilişki olarak düşünülebilir. Dolayısıyla, “Evlilik öncesi danışmanlık sürecinin kalbi,

sağlıklı iletişim kurmayı becerebilmektir.” diyebiliriz.

Çalışılacak konular çiftin ihtiyaçlarına göre belirlenmekle birlikte

genel bir örnelendirme yapmak istersek

şu şekilde sıralanabilir;

Düğünün zaman ve mekan ve şeklinin planlanması

Evlilikle ilgili beklentilerin karşılıklı olarak ifade edilmesi

ve netleştirilmesi

Yaşanılacak semtin, şehrin, ülkenin belirlenmesi

İş yaşantısı ile ilgili beklentilerin karşılıklı netleştirilmesi

Akademik geleceğin karşılıklı planlanması

Cinselliğe bakışın konuşulması

Çocuk yapma zamanı ve çocuk sayısıyla ilgili beklentilerin ifade edilmesi

Çocuk yetiştirme tarzlarıyla ilgili düşüncelerin ifade edilmesi

Boş zaman ve tatillerle ilgili beklentilerin netleştirilmesi

Evlilikte rol dağılımıyla ilgili beklentilerin ele alınması

Birincil ailelerle (her iki tarafın aileleri) ilişkilerin konuşulması

Emeklilik ya da yaşlılıkla ilgili beklentilerin konuşulması gibi

bu ve benzeri pek çok başlık oluşturulabilir

Burada temel belirleyici faktör, çiftin ihtiyacı ve beklentileridir.

Hedefimiz uzun ve sağlıklı bir evliliğin sağlam temeller

üzerine kurulmasına destek olmaktır.

bottom of page