top of page

Ezoterizm

Türkçe’de “içrek” sözcüğü ile karşılanan

ezoterik sözcüğü içinde saklı olan anlamı sadece

seçilmiş kişilere açıklanan öğretileri tanımlamak için kullanılır.

Sözcük anlamı olarak ise ezoterizm “sadece belli sayıda müritlere

açıklanan halkın düzeyine inmeyen ya da inmemesi gereken doktrine denir. Ezoterik doktrin “müritlere sözlü olarak aktarılan tüm bilgi ve öğretilere“ denir.

Ezoterizm , sadece seçilmiş belli bir topluluğa verilen ( inisyelere),

semboller ve şifreler aracılığı ile aktarılan ,

erginlemeye  dayanan, metafizik öğretilere denir.

Ezoterizm, bir konudaki derin bilgilerin ve sırların

ehil olmayanlardan gizlenerek,

bir üstat tarafından sadece ehil olanlara inisiyasyon yoluyla öğretilmesidir. Ezoterizm bir din veya bir inanç sistemi değildir.

Çoğunlukla ezoterik yani ezoterizm ile ilgili veya ezoterizme dair şeklinde kullanılır.

Ezoterizm (içe yönelik anlam/ileti),

asıl olarak belirli kişilerin içselliği ile sınırlandırılmış felsefî öğretilerdir.

 Bu öğretiler herkes tarafından bilinen egzoterik (dışa dönük anlam/ileti)

öğretiler değil, tam tersine belirli kişilerin

aşamalardan geçerek bilmeye hak kazandığı öğretilerdir.

"Initié" yola koyulmuş, başlamış" demektir.

Ezoterizm ise bilgilerin ve görgülerin kapalı bir topluluk içinde

ve aşamalı olarak verildiği çalışma ve öğreti sistemidir.

Ezoterik inisiyasyon; bireyde, varlığın bir alt aşamasından

bir üst aşamasına geçişini ruhsal olarak gerçekleştirmeye yönelik süreçtir.

Ezoterik öğretiler, çağlar boyunca,

sadece bu öğretileri almaya hazır kimselere

gerektiği gibi verildiğinden ve çağın getirdiği değişikliklere

gerek semboloji gerekse de açıklama yönünden uyum sağlayabildiği için

günümüze kadar gelmiştir.

Bu öğretiler geniş kitlelerde yayılmamış,

yayıldığı yerde de bozulmaya uğrayıp yok olmuştur. 

Ezoterizm hakkında dikkat edilmesi gereken bir husus da

dinlerin ezoterik ve egzoterik yanları olmakla birlikte,

ezoterizm sadece dinlerin ezoterik yanı demek değildir.

Daha farklı bir deyişle kutsal ile ilgilenen her öğreti bir din olmak zorunda değildir . Ezoterizm kutsal olana daha derin bir bakıştır.

Ezoterizmi genel olarak bir inanç olarak değil de,

insanlığın tarihinin başlangıcından günümüze kadar gelen bir gelenek,

öğreti olarak algılamak daha doğru olur.

Ezoterist her şeyden önce Tanrı’nın varlığına inanır.

Evren’in ondan oluştuğu ve her varlıkta kendinden bir töz olan bir Tanrı’ya .

Amaç Tanrı’dan var olan fakat onun kadar mükemmel olmayan insanın

dünya üzerinde yaşadığı hayatlarının sonucunda

tekamül ederek yeniden Tanrı’ya dönmesidir.

Aynı şekilde bu tekamül süreci için de dünya üzerinde

çeşitli ırkların yaşadığı ve sonra da yok oldukları kabul edilmektedir.

Ezoteristin kişisel ödevi kendi tekamülünü sağlamak,

kolektif ödev ise başkalarınınkini sağlamaktır.

Bu iki ayrı ödev birbirlerinden soyutlanamaz.

İnisiyasyon sembolizminde

Nur’a ya da ışığa kavuşmak da önemli bir rol oynar.

İnisiyasyon adayın geçmiş yaşamını terk edip

ezoterik toplulukta yeniden yaşama başlamasıdır.

Bu süreç müridin kendi içindeki tanrısal özü bulma yolunda

alınması gerekenleri aldığı bir süreçtir.

Bu yönüyle inisiyasyon müridin çeşitli eğitimlerden

ve sınavlardan da geçtiği bir süreçtir.

İnisiyasyon boyunca alınan eğitim mürit tarafından gizli tutulur

ve dışarıdan olan hiçbir kimseye açıklanmaz.

Eğitim süreci boyunca mürit çeşitli dereceler ve unvanlar alır,

bu eğitimde ne kadar ileriye gittiğini gösterir.

Ezoterik inisiyasyonun bir özelliği de öğretinin

yazılı aktarılmasından çok sözlü, sembolik ve ritüeller yolu ile anlatımıdır.

Tarih boyunca var olan bir çok ezoterik topluluktan günümüze

yazılı belge kalmamasının ya da sadece sembollerin

ve alegorik ifadelerin kalmasının nedeni de bundandır.

İnisiyasyon sadece bir eğitim değildir.

Aynı zamanda bireyin kendi içinde yaptığı bir yolculuktur.

Semboller ve ritüeller yardımı ile birey

süreç boyunca kendi içinde de bir süreç yaşar

ve içindeki tanrısal özü keşfe koyulur.

Bu nedenle mürit kuralları harfi harfine uygulamak zorundadır.

bottom of page