top of page

 

Hellinger (Aile Dizimi)

Aile Dizimi Terapisi, sistemik konstellasyon gibi

en iyi bilinen tedavi yöntemleri üzerinde uzun yıllar çalışmış

Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından

90'lı yıllarda geliştirilmiş,

karmaşık ilişki sistemlerinde ruhsal çatışmaların

nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini anlamaya yarayan bir yöntemdir.

 Hellinger’in sistemik aile terapisi

ve fenomenolojik psikoloji anlayışı çerçevesinde,

bireyin aile bağları arasında gezinerek,

iç dünyasında ailesiyle barışmasını ve bu yolla sistemin

aksayan, yıkılan, bozulan taraflarını onarmayı hedeflemektedir.

Bireyi, içine doğduğu ailenin şekillendirdiğini benimseyen bu anlayış,

ailenin bir sistem oluşturduğunu ileri sürmektedir.

Ailenin kuşaklar boyu, birbirine görünmez bir bağla,

çok daha derinden bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.

Aile Dizimi terapisine göre aile sistemini oluşturan bir vicdan vardır

ve bu vicdanı rahatsız edecek bir düzen bozukluğu oluştuğunda

tüm sistem rahatsız olmaktadır.

Sisteme sonradan katılan bireyler, kendilerinden önce var olan

bu vicdani dengesizliği gidermek üzere,

çoğunlukla yaşamlarında mutluluk getirmemesi pahasına

belirli roller üstlenmektedir.

Ruhsal tekâmül sürecinde; ruhun bedenlendiği ailedeki her birey

birbirini seçerek gelmişlerdir ve kadersel olarak birbirleri ile bağlıdırlar.

Aile içinde şiddet, intihar, cinayet, düşük, ebeveyn rollerinde uygunsuzluk

gibi bir sebeple sistemde bir bozulma veya aile sıralamasında bir kopma olursa,

bundan aile fertlerinin hepsi, hatta etkisinin derinliği oranında

gelecek kuşaklar da etkilenmektedir.

Aile Dizimi çalışmasından geçen kimselerde

eşleri, çocukları, ebeveynleri ve kardeşleriyle

ilişki yeni baştan, yeni doğan bir bebeğin saflığı

ve sıcaklığıyla kurgulanmakta,

derin bir içsel huzura kavuşulmaktadır.

Korkular, zayıflıklar, özgüven sorunları,

öfke, kin, soğukluk ve katılık gibi duygular terapi sonrası yerini

kendine güvene, güçlü duruşa ve kararlılığa;

sıcak, yumuşak ve uyumlu davranışlara terk etmekte,

böylece yaşam daha enerjik

ve dış dünyayla barışık halde yeniden yapılanmaktadır.

bottom of page