top of page

 

 

 

 

     İlişkilerimiz

 

 

Günümüzde, ilişki ve iletişim büyük önem taşımaktadır.

İlişkilerini iyi yönetebilen kişilerin, hayatın hemen her alanında

amaçlarına kolay ulaştıklarını görmekteyiz.

İlişkileri yönetemeyen kişilerin ise,

amaç geliştirmekte zorlandıkları ve başarıyı yakalayamadıkları yadsınamaz.

İlişki denildiğinde genelde iki kişi arasında gerçekleşen süreç düşünülmektedir.

İlişki danışmanlığı, kişilerin ilişki kalitesini yükseltmek

ve daha nitelikli ilişkiler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

İlişki Danışmanlığı, olması istenilen birliktelik

ve bu birlikteliğe uygun koşulların sağlanması için kişilere destek olur.

Kişileri, iletişim konusunda bilinçlendirerek

ilişkilerinin daha nitelikli bir düzeye ulaşmasına yardımcı olur.

İlişki danışmanlığı desteğine talep her geçen gün artmaktadır

ve daha fazla tercih edilmektedir.

İlişki Danışmanlığı, kişilerin ilişkisini farklı bir açıdan görmesi sağlanır.

Gelişen farkındalıkla birlikte sistemli olarak

kişilerin kötü ilişkilerinin iyileştirilmesi,

gerektiğinde ilişkilerini değiştirmesi

ve geleceğe yönelik daha sağlıklı ilişkiler geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.

İlişki Danışmanlığı, bireylerin karşısındaki kişileri

daha iyi tanıyabilmelerini,

ilişkilerinde farkındalık kazanmalarını,

güven ilişkisi geliştirmelerini, girişken davranış kazanmalarını,

algı sürecini yönetebilmelerini, uyumsuzluk ve çatışmayı çözebilmelerini destekler. Diğerleriyle iletişim geliştirmesi, etkin dinleme becerisi,

empatik yaklaşabilmesi, etkili sorular sorabilmesi,

kararlılık ve sınır oluşturabilmesi gibi beceriler kazandırır.

Ayrıca, kaygı ve stres yönetimi,

öfke kontrolü, zor insanlarla baş etme,

uyumsuzluk ve kişiler arası çatışmayı çözebilmeye yönelik donanım oluşturur.

Böylece bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarını

ve bilinçli kararlar vererek kendine olan güvenlerinin gelişmesini sağlar.

İlişki Danışmanlığı, bireylerin kişiler arası ilişkilerinde denge kurabilmesini,

herkes için uyumlu ve doyum sağlayan bir ilişki

oluşabilmesini destekleyerek, ilk seanstan itibaren

gerek özel gerek iş hayatında, pozitif anlamda gözle görülür fark sağlar.

bottom of page