top of page

  Koçluklar

Profesyonel koçlar, kişilerin varmak istedikleri son noktaya

ulaşmaları için yardımcı olur.

Bireylerin kendileri için seçtikleri hedeflere ulaşmalarında

performanslarını artırarak,

iş ve özel yaşamlarında kaliteli ve etkin sonuçlar

elde etmelerini hedefleyen mesleki bir yardımdır.

Koçluk, gerçek içsel potansiyeli ortaya çıkararak,

değişimler yaratmayı sağlamak için verilen profesyonel bir hizmettir.

Çekirdek inançlarımızla,

yeteneklerimiz arasındaki ilişkiyi anlayarak,

“yapabilirim” düşüncesini ortaya çıkarmaktır.

Hedefe odaklanmaya ve gerçekleştirmeye yardım eder.

Gerçek bir içsel özgürleşmenin sağlanmasına destek verir.

Koç, ilgili yasal süreçler, kalite normları

ve hizmet prosedürleri çerçevesinde;

koçluk süreçlerinin iş organizasyonu

ve süreç başlatma faaliyetlerini gerçekleştiren,

koçluk sürecini yürüten ve bireysel

mesleki gelişimini sağlayan nitelikli kişidir.

Danışanların kişisel ve profesyonel potansiyelini

gerçekleştirmeye yönelik farkındalık, gelişim ve çözüm seçeneklerini

artırıcı ve bu yönde destekleyici çalışmaları yürütür.

bottom of page