top of page

Regresyon Terapisi

‘’Regresyon’’ kelime anlamıyla ‘’geriye götürme’’ demektir.

Terapi anlamında ise regresyon, sorunların unutulmuş kökenlerine geri gitmektir.

Kişi gözlerini kapatarak gevşediğinde

beyin frekansları, beta dalgasından alfa dalgasına geçerek

günlük bilinci bir adım geri çekilir, bilinçaltı ve üst bilinci öne çıkar. 

Operatörün kişiyi duyguları ve düşünceleri üzerinde yoğunlaştırarak

geçmiş anılarını hatırlamasına imkan yarattığı terapide,

 insanların kontrolünü kaybetmesi yada hatırlamaması söz konusu değildir.

Çünkü regresyon, hipnotik bir uygulama değildir,

Kişi meditatif haldedir. Terapi öncesinde, anında ve sonrasında

tüm gördükleri, hissettikleri ve anlattıklarının

farkında ve bilincindedir. 

Aynı zamanda da birebir geçmişteki o sahnededir ve anı yaşamaktadır.

Regresyon terapisti danışanı geriye götürerek

geçmiş anılarını hatırlamasına yardım eder.

Amacı danışanın geçmiş anılarını değiştirmek değil,

bu anıların onun üzerinde yaratmış olduğu

ve bugünkü hayatlarını etkileyen blokajları,

tıkanıklıkları ya da olumsuz duyguları dönüştürmektir.

Bu anılar kişilerin bilinçli olarak hatırlayamadıkları, bilinçdışından gelen anılardır.

Günümüzde bilimsel terapilerde bilinçaltı kişinin,

doğduğu andan günümüze kadar yaşadığı dönemlerde hatırlayabildikleri

yada hatırlamak istedikleri ile sınırlıdır.

Oysa ki asıl ihtiyacımız olan alan, tam da bu hatırlanmayan

ve bilerek üstü örtülmüş, gizlenmiş, bastırılmış,

olmadı varsayılmış anıların olduğu dönemlerdir.

Bugün artık biliyoruz ki, bilinçaltı dediğimiz alanda,

bu yaşamımızdaki anıların yanında çok daha derinlerde

 geçmiş yaşam anılarımızda da barınmaktadır.

Regresyon terapisindeki öncelikli amacımız

danışanın sorunlarına çözüm aramak için kişiyi,

farkındalık kazanmak ve dönüşüm sağlamak amacıyla,

geçmiş anılarına geri götürme ve sorunlara neden olan

duygusal, zihinsel ve bedensel enerji blokajlarını açığa çıkartmaktır.

Bu anılar çocukluk dönemi anılarını, rahim anılarını,

atalara ait anıları veya geçmiş yaşam anıları da denilen

“bilinçdışı ruhsal anıları” içerebilir.

‘Regresyon Terapisi’’ bir anlamda da geçmişe geri gidiş değil,

şimdiki zihinlerimizde, ruhsal varlıklarımızda

ve bedenlerimizde taşımakta olduğumuz geçmişe ait anılarımızı

hatırlamak ve tesirlerini dönüştürmektir.

Bilindiği üzere evrende hiçbir şey kaybolmaz ama dönüşebilir.

Yaşadıklarımızı değiştiremeyiz ama enerjilerini değiştirebiliriz.

Böylece üzerimizdeki tesiri dönüştürerek şifalanır, özgürleşiriz.

bottom of page