top of page

Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı yaşam; başta sağlıklı beslenme, düzenli spor,

(özellikle buyume hormonunun salgılandığı 21:00 04:00 saatleri arasında)

yeterince uyku, sigara içki gece hayatı gibi

alışkanlıklar varsa düzenlenmesi, doğru nefes alımı,

düzenli meditasyon gibi danışanın ihtiyacına göre belirlenecek

pek çok faktör üzerinden ilerler.

Kısaca beslenme ve spor danışmanlığından bahsetmek istersek;

 Öncelikle beslenme ilkelerini konuşarak,

enerji ihtiyacını ve günlük enerji hesaplamalarını yapmak,

beslenme sorunlarını fark etmek, kaynağını belirleyerek, çözüm üreterek,

öğün ve menü planlamasını danışanın ihtiyacı,

zevk ve alışkanlıklarına özel hazırlamak

ve tüm bu süreçte yalnız olmadığını hissetmesi olarak özetleyebiliriz. 

    Sağlıklı bir birey olmak elbette sadece

sağlıklı beslenme ile mümkün değildir.

Bununla birlikte sağlıklı ilişkiler, iş ve özel hayat dengesi,

sağlıklı birey olmamızı yakından etkilemektedir.

Bu yüzden danışanlarımızın hayatlarının bütününe bakmamız gerekmektedir. Danışanlarının neleri sevdiğine,

neler yapmaktan hoşlandıkları göz önünde tutularak hareket edilmelidir. Danışanlarının hayatlarına bütünü ile bakabilen

beslenme koçuyla çalışan bireyler sağlıklı bir yaşam sürme,

kendi gelişim ve performansını hızlandırma ihtimalleri artar.

Danışan merkezli, danışan ile ortak hedefler belirleyen,

 sürekli kontakta kalarak psikolojik destek verilir

ve danışanın  bilinçlenmesini sağlanır.

Birlikte hareket ederek bu süreçte  yalnız olunmadığını,

her koşulda birlikte olduklarını hissettirirler.

 Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kalıcı hale getirmeyi, danışma süreci tamamlandıktan sonra da sağlıklı yaşamına devam etmesi,

Ailesi, dostları ve sosyal çevresi ile zaman geçirirken,

beslenme ve uyku düzenini bozmadan, düzenli sporuna zaman ayırmayı ,

zamanını ve enerjisini doğru kullanabilmeyi

yaşamını dengeleyebilmeyi öğrenirler.

Yine aynı şekilde danışanı dinleyerek, onun iş, okul, özel ve sosyal yaşamıı,

 zevkleri ile spor geçmişi göz önünde bulundurularak,

kişinin fiziksel yatkınlığı, seviyesi ve hedefleri göz önünde bulundurularak,

hangi sporu, hangi seviyede, ne sıklıkta ve yogunlukta yapacağı planlanır.

Süreç beraber takip edilerek, aksayan noktalarda doğru dokunuşlar ile

gerekli değişiklikler yapılarak sürekliliği sağlanır.

 Yaşam şekli haline gelebilmesi için ihtiyaçlar belirlenir.

Ve koçluk motivasyonu ile uygulanır.

Danışan her geçen gün ve hafta ile kendini daha sağlıklı, fit ve enerjik hisseder.

En büyük motivasyonu; kendi yaşam enerjisine kavuşmuştur artık.

Dostlarına nasıl başardığını anlatır.

bottom of page