top of page

Bireysel  Seanslar

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar.

Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde,

3- 20 kişilik aynı başlık altında toplanan danışan,

kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma

ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar. 

 Yeme bozuklukları, bağımlılıklar, yakın kaybı (yas),fobiler, cinsel sorunlar,

ihmal-istismar-şiddet, okullardaki-İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar,

Ebeveynlik, yaşam değişikliklerine uyum sorunları,

Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım gibi konularda

evrensellik (yalnız değilim duygusu),

özgecilik (başlarını düşünme), eşduyum becerilerinde artış,

umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı,

sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış,

ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı, 

Belirtilerin iyileştirilmesi ve yaşamdaki ilişkilerin düzeltilmesi ve fazlası gözlenir.

Grup Seansları

İnsanlar küçük ve geniş gruplar halinde yaşar ve etkileşimlerde bulunurlar.

Adeta içinde yaşanılan toplumun bir minyatürünü sağlayan grup psikoterapilerinde,

3- 20 kişilik aynı başlık altında toplanan danışan,

kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma

ve kendilerini değiştirme, geliştirme fırsatı bulurlar. 

 Yeme bozuklukları, bağımlılıklar, yakın kaybı (yas),fobiler, cinsel sorunlar,

ihmal-istismar-şiddet, okullardaki-İşyerlerindeki ilişkisel sorunlar,

Ebeveynlik, yaşam değişikliklerine uyum sorunları,

Zorlu ve kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarına yardım gibi konularda

evrensellik (yalnız değilim duygusu),

özgecilik (başlarını düşünme), eşduyum becerilerinde artış,

umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı,

sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış,

ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı, 

Belirtilerin iyileştirilmesi ve yaşamdaki ilişkilerin düzeltilmesi ve fazlası gözlenir.

bottom of page